Certyfikaty

Klocki Incastro zostały poddane wnikliwym testom certyfikacyjnym we Włoszech. Wynikiem testów są certyfikaty potwierdzające wysoką jakość i bezpieczeństwo tych klocków.  Klocki Incastro spełniają wszelkie normy określone w Unii Europejskiej dla zabawek dla dzieci powyżej 3 lat. Są również wykonane z bezpiecznego pod względem składu tworzywa, co pozwala bawić się nimi również dzieciom, które nie ukończyły 3-go roku życia i często wkładają zabawki do buzi. Wszystkie certyfikaty dostępne są w formie plików do pobrania poniżej.

Jednostka, która wystawiła poniższe certyfikaty – IISG Srl (www.icqglobal.com; adres: Via Europa 28, 22060 Cabiate (CO), Włochy) – jest jednostką uznaną przez organy Unii Europejskiej jako jednostka uprawniona do wystawiania certyfikatów CE i certyfikacji zabawek na rynku UE.

Klocki Incastro spełniają normy wymagane w UE i określone przez poniższe ustawy i rozporządzenia:

  • EN71-1: 2014 – Bezpieczeństwo – Część 1 – Właściwości mechaniczne i fizyczne
  • EN 71-2: 2011 + A1: 2014 – Bezpieczeństwo zabawek – Część 2 – Palność
  • EN 71-3: 1994 / A1: 2000 / AC: 2000 / AC: 2002 – Migracja określonych pierwiastków
  • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik XVII pkt 23.1 – Kadm i jego związki
  • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik XVII, pkt 20 – Organiczne związki cyny
  • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik XVII pkt 50.6 – Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
  • EN 71-3: 2013 + A1: 2014 – Część 3 – Migracja określonych pierwiastków – Kategoria III: Zeskrobywanie

Certyfikaty:

W języku włoskim:

Tłumaczenia w języku polskim: Pełny raport

Klocki Incastro w 100% poddają się recyklingowi.