szukaj

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.incastro.pl

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności to zbiór zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy www.incastro.pl (zwane dalej: „Serwisem WWW”).
 2. Właścicielem Serwisu WWW i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Magdalena Lisowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą play2discover.pl Magdalena Lisowicz z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Migdałowa 4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 573-226-87-79, REGON: 363656274, zwana dalej play2discover.pl.
 3. play2discover.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności osób odwiedzających Serwis WWW.

§2 Sposób zbierania danych osobowych

 1. play2discover.pl zbiera informacje dotyczące osób odwiedzających serwis www, zwanych dalej „Użytkownikami”.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane jedynie w przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza na stronie: „Wasze pomysły”. Użytkownik podaje w nim następujące dane osobowe:
  • Imię
  • Wiek
  • adres e-mail
 3. Powyższe dane mogą być na prośbę użytkownika usunięte z bazy danych.
 4. Podczas korzystania z Serwisu WWW pobierane są automatycznie dodatkowe informacje takie jak: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Od Użytkowników mogą być także pobierane i gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć, lub innych czynnościach, podejmowanych w ramach Serwisu WWW.

§ 3 Wykorzystanie zebranych danych

 1. W przypadku wypełnienia formularza na stronie „Wasze pomysły”, dane wprowadzone przez Użytkowników wykorzystywane są jedynie w celu publikacji treści przesłanej przez Użytkownika na stronie „Wasze pomysły” przy czym adres e-mail Użytkownika nie zostanie nigdy opublikowany.
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu WWW do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem www.

§ 4 Wykorzystanie plików cookies

 1. Serwis www używa plików, zwanych plikami „cookies”. Zapisywane są one przez play2discover.pl na komputerze osoby odwiedzającej Serwis www, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu dają możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin poszczególnych stron.
 2. play2discover.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
  • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis WWW, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Serwisu www i jego funkcji.
 3. play2discover.pl wykorzystuje Cookies w celu analiz i badań oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu www korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.
 4. play2discover.pl wykorzystuje również cookies zewnętrzne w celu:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu WWW, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu WWW. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu WWW będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Informację jak można zmienić ustawienia Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach można znaleźć tutaj:
 7. play2discover.pl może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis www przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez play2discover.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu WWW, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu WWW.
 8. Serwis WWW zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. play2discover.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu WWW na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 5 Dostęp do zgromadzonych danych

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Serwis WWW mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy play2discover.pl.
 2. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Wykorzystanie zebranych danych”
 3. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Aby to zrobić należy wysłać e-mail z tego samego adresu, który został podany w formularzu na stronie „Wasze pomysły” na adres: admin@play2discover.pl z prośbą o usunięcie danych z bazy danych i jednocześnie usunięcie, wcześniej nadesłanej przez Użytkownika, opublikowanej treści na stronie „Wasze pomysły”. play2discover.pl może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie WWW Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez play2discover.pl roszczeń od danego Użytkownika.
 4. W przypadku subskrypcji Newslettera Użytkownicy mają możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z naszej bazy, poprzez wybór odpowiedniego linku przesyłanego każdorazowo z newsletterem lub wysłania do nas wiadomości z prośbą o usunięcie adresu e-mail z listy wysyłkowej. W przypadku wysłania prośby o usunięcie adresu e-mail z listy wysyłkowej, usuniemy go niezwłocznie nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty wysłania wiadomości.

§ 6 Zabezpieczenia

 1. play2discover.pl stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. play2discover.pl zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. Dane osobowe w play2discover.pl są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

 1. play2discover.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@play2discover.pl.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2016 r.